TỔNG HỢP RƯƠNG FACTION RAID

TỔNG HỢP RƯƠNG FACTION RAID

Faction Raid là một máy chủ sinh tồn và một chế độ chơi: bạn có thể cùng nhau cày với những hội nhóm hoặc bạn bè của bạn. Tuy nhiên bạn phải bảo vệ nơi trú ẩn của bạn để tránh những hội nhóm khác đến tấn công và phá hủy đó gọi là Raid. Trong bài viết này Mình sẽ TỔNG HỢP RƯƠNG FACTION RAID cho các bạn.

Xem chi tiết bản cập nhật mới của Faction Raid tại đây!

 


Nơi quay rương tại Faction Raid HEROMC

Rương Thường

1. Rương Đồng (Mua 1 Key với 25k Money) :

 • 16 Golden (cơ hội 10%)
 • 4 Enchanted Golden Apple (cơ hội 4%)
 • 32 TNT (cơ hội 30%)
 • 32 Blaze Rod (cơ hội 20%)
 • 32 Gold Block (cơ hội 30%)
 • 48 Iron Block (cơ hội 30%)
 • 20 Diamond Block (cơ hội 25%)
 • Và những đồ của set Đồng với cơ hội là 5%.

2. Rương Bạc (Mua 1 Key với 5 Xu của FacRaid):

 • 10 Creeper Spawn Egg (cơ hội 5%)
 • 1 Chìa Bạc (cơ hội 1%)
 • 1 Chìa Vàng (cơ hội: 1%)
 • 2 Ngọc Thế Thân (cơ hội: 3%)
 • 64 Diamond Block (cơ hội 10%)
 • Và những đồ của set Bạc với cơ hội là 5% hoặc 3%.

3. Rương Vàng (Mua 1 Key với 100 Xu của FacRaid):

 • 12 Ngọc Thế Thân (cơ hội 4%)
 • 22 Chìa Bạc (cơ hội 2%)
 • 3 phiếu Holy White Socroll (cơ hội 1%)
 • 1 Chìa Vàng (cơ hội 1%)
 • 1 Chicken Spawner (cơ hội 2%)
 • 1 Cow Spawner (cơ hội 2%)
 • Sheep Spawner (cơ hội 2%)
 • và những đồ của set Vàng với cơ hội là 2% hoặc 1%.
Danh sách các món đồ trong Rương Thường quay tại Faction Raid HEROMC

Rương EnChant

1. Enchant I II (Mua 1 Key với 5k Money):

 • Enchanted Book Protection I (cơ hội 30%)
 • Protection II (cơ hội 15%)
 • Fire Protection I (cơ hội 30%)
 • Fire Protection II (cơ hội 15%)
 • Feather Falling I (cơ hội 30%)
 • Feather Falling II (cơ hội 15%)
 • Và các Enchanted Book Qúy Hiếm như: Fire Aspect II, Frost Walker II, Fortune I với cơ hội 2% hoặc 1%.

2. Enchant III IV (Mua 1 Key với 16k Money):

 • Enchanted Book Fortune III (cơ hội 1%)
 • Protection II (cơ hội 30%)
 • Protection IV (cơ hội 15%)
 • … và các Enchanted Book Quý Hiếm.

3. Enchant V+ (Mua 1 Key với 50k Money):

 • Aqua Affinity (cơ hội 5%)
 • Sharpness V (cơ hội 25%)
 • Smite V (cơ hội 25%)
 • Bane of Arthropods V (cơ hội 25%)
 • Efficiency V (cơ hội 25%)
 • Và các Enchanted Book Quý Hiếm như: Silk Tounch, Flame, Multishot,…. với cơ hội là 5%.
Danh sách các món đồ trong Rương Enchant quay tại Faction Raid HEROMC

Đặc Biệt Rương Money

1. Rương Money (Mua 1 Key với 1 Xu):

 • Một Phiếu 1k Money (cơ hội 30%)
 • Một Phiếu 2k Money (cơ hội 25%)
 • Một Phiếu 3k Money (cơ hội 10%)
 • Một Phiếu 4k Money (cơ hội 5%)
 • Một Phiếu 5k Money (cơ hội 1%)
 • Một Phiếu Chúc Bạn May Mắn Lần Sau (cơ hội 30%)
 • 1 Xu Tại Faction Raid (cơ hội 10%)
 • 2 Xu Tại Faction Raid (cơ hội 1%).
Danh sách các món đồ trong Rương Money quay tại Faction Raid HEROMC

Và nếu các bạn thấy tổng hợp rương FACTION RAID rất bổ ích? Hãy like Fanpage HEROMC để theo dõi các sự kiện và update sắp tới.

Ngoài ra HEROMC có hai group đang hoạt động sôi nổi là group HEROMC và group 113HEROMC – Hãy tham gia ngay và kết bè kết bạn để chơi cùng Faction Raid!

5/5 - (3 bình chọn)