ĐĂNG KÝ

Lưu Ý: Sử dụng email chính chủ sẽ an toàn cho tài khoản của bạn.

Tài khoản này chỉ sử dụng tại heromc.net và không sử dụng ở bất kỳ website khác.

IP: Giới hạn đăng ký tài khoản HeroMC từ địa chỉ IP của bạn trong ngày!

VPN/Proxy: Bị cấm khi sử dụng VPN hoặc Proxy dùng để đăng ký tài khoản!

Quốc Gia Khác: Cấm tất cả IP từ quốc gia khác, Ngoại trừ Việt Nam.

4.1/5 - (2261 bình chọn)